Úvod

Historie

Vzniku spolku předcházela aktivní činnost členek Kroužku tapiserie PKO Hradec Králové v 70. letech minulého století. Od roku 1978 do roku 1988 uspořádaly členky více než 10 výstav a módních přehlídek svých prací v prostorách PKO, Městské výstavní síni a ve výstavních prostorách bývalé biskupské síně.

Od roku 1986 začala semestrální odborná výuka v Lidové konzervatoři Krajského kulturního střediska – obor lidová tvorba, kde řada členů prohloubila své znalosti a získala dovednost pro tvůrčí, zájmovou i lektorskou činnost. Mezi činnost členek spolku náleží i činnost koncepční, zpracování metodiky a zhotovení exponátů pro muzejní výstavnictví např. ve Strážnici a Hradci Králové.

Dne 13.5.1994 vznikl Klub lidové tvorby Hradec Králové jako sdružení regionálního charakteru. Klub úspěšně fungoval 20 let. Jeho činnost byla zakončena výstavou „Zlaté ruce podruhé“.

Současnost

V roce 4.2. 2015 vznikl Spolek lidové tvorby Hradec Králové. Spolek sdružuje lidové umělce a řemeslníky z oblasti východních Čech, kteří svou tvorbou navazují na lidové tradice, uchovávají a rozvíjejí vzácné a někdy zapomenuté umělecko-řemeslné činnosti. Spolek pořádá řadu akcí, zvláště k velikonočním a vánočním svátkům, jarmarky, přehlídky u příležitosti folklorních festivalů, Dny otevřených dveří, různé soutěže a výstavy svých výrobků. Rovněž organizuje inspirativní vzdělávací kurzy z oblasti lidové tvorby, řemesel, tradiční i současné textilní techniky a užitého umění pro širokou veřejnost.

Členové Spolku lidové tvorby Hradec Králové obdrželi řadu ocenění, např. Zlatý kolovrat, který uděluje od roku 2002 Rada Královéhradeckého kraje tvůrcům v oblasti lidových řemesel, popřípadě těm, kteří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili, nebo ocenění aktivních královéhradeckých seniorů Hradecké poklady & (Ne)všední příběhy.

Přehled nositelů ocenění Zlatý kolovrat z řad členů Spolku lidové tvorby

2002
Bedřiška Barešová – Hradec Králové, zvykosloví
Anna Rusová – Červený Kostelec, zdobené kraslice
Františka Kateřina Vorlová – Hradec Králové, dlouholetá práce v oblasti lidové tvorby a lidových řemesel

2005
Ivanka Gachová – Hradec Králové, dlouholetá práce v rozvoji lidového umění a řemesel
Kristína Henclová – Hradec Králové, výrobky z kukuřičného šustí

2006
Milan Zeman – Hradec Králové, výroba pomůcek pro paličkování krajek a jiných rukodělných technik z příze a vlny
Václav Král – Havlovice, výrobky z vrbového proutí

2007
Marcela Hovadová – Červený Kostelec, paličkovaná krajka

2013
Anděla Králová – Úpice, obor paličkovaná krajka

Hradecké poklady & (Ne)všední příběhy

2015
Helena Kokrdová

2016
Ivanka Gachová, Pavlína Petříková, Milan Zeman

Akce 2022

Níže najdete vypsané akce na kterých nás během tohoto roku můžete vidět

27.února 2022

MASOPUSTNÍ NEDĚLE NA ŠRÁMKOVĚ STATKU – Šrámkův statek v Pileticích od 10:00 do 16:00 hodin. Masopustní masky, ukázky lidových řemesel.

2. dubna 2022

VELIKONOČNÍ JARMARK V ADALBERTINU – Od 9:00 do 16:00 hodin, den otevřených dveří (Červený salonek). Ukázky tradičního zdobení kraslic, Velikonoční zvyklosti, malování perníčků, pečivo, pomlázky, paličkování.

14.-18. dubna 2022

VÝSTAVA KRASLIC A JARNÍCH ZVYKLOSLOVNÝCH PŘEDMĚTŮ – Šrámkův statek v Pileticích od 10:00 do 16:00. Ukázky zdobení kraslic a jiná lidová řemesla. Výstavka tradičního a netradičního zdobení kraslic dětmi ze Základní školy Pouchov.

30. dubna 2022

STAVNĚNÍ MÁJE – Šrámkův statek v Pileticích. Prezentace a ukázky lidové tvorby.

3. září 2022

SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY – Velké náměstí v Hradci Králové od 9:00 do 18:00. Členky spolku předvedou lidovou tvorbu.

12.istopadu 2022

MARTINSKÉ TRHY – Od 9:00 do 16:00, den otevřených dveří (Červený saonek), vánoční ozdoby z korálků, z papíru, zdobení perníčků, drátování, paličkování, výrobky z šustí a těsta.

3. prosince 2022

MALÝ ADVENT – Šrámkův statek v Pileticích od 10:00 do 16:00, ukázky lidových řemesel s vánoční tématikou.

Kurzy 2022

V sobotu od 9,00 do 14,00 hod. v budově ADALU Hradec Králové, ČSA 300, učebna č. 69, v 1. patře Školné za 1 lekci je 150 Kč pro dospělého a 80 Kč pro dítě, platí se vždy celá lekce (každou sobotu )

8. ledna 2022

SETKÁNÍ ČLENŮ A ČLENEK SLT – členská schůze – přehlídka prací za uplynulý rok, program činností na rok 2022

22. ledna 2022

FRIVOLITKY – vytváření krajkových ozdob pomocí člunku – Pomůcky: bavlněná příze dvou barev, nůžky, háček, člunek je možné zakoupit na místě

Simona Kalousková

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

19. února 2022

SUCHÉ PLSTĚNÍ – kuličky, květy – Pomůcky: ovčí rouno, plstící jehla, molitan

Alena Švubová

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

19. března 2022

HÁČKOVANÁ TAŠKA – Pomůcky: vlna, háček, plastová podložka

Hana Panchartková

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

9. dubna 2022

ZDOBENÍ KRASLIC JEZERNÍ SÍTINOU- Pomůcky: lepidlo, špejle, vajíčko, jezerní sítina

Jana Okrouhlá

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

14. května 2022

VÝROBKY Z KŮŽE – Pomůcky: kůže, režná nit, jehla, nůžky

Ivanka Gachová

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

18. června 2022

TKANÍ NA KARTONU – Pomůcky: příze, nůžky, karton, jehla, nit

Zuzana Vebersiková

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

16. července 2022

OŠATKY ZE ŠUSTÍ – Pomůcky: kukuřičné šustí, silnější háček

Jaroslava Friedlová

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

20. srpna 2022

HEDVÁBNÉ ŠPERKY S FÓLIÍ LAMITEX – Pomůcky: štětec, kelímek, materiál na místě

Zuzana Vebersiková

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

17. září 2022

MOKRÉ PLSTĚNÍ – Pomůcky: bublinková folie, ručník, tekuté mýdlo, miska, sáčky, ovčí rouno

Eva Staňková

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

15. října 2022

SLÁMOVÉ PLETENÍ – Pomůcky: sláma, nůžky, miska na vodu, nit

Alena Tschöpová

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

5. listopadu 2022

MAKRAMÉ – DEKORATIVNÍ DRHÁNÍ – Pomůcky: provázek, nůžky, špendlíky, nůžky, špendlíky, sklenice

Bedřiška Barešová

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

10. prosince 2022

SLANÉ TĚSTO – betlém, ozdoby svícny – Pomůcky: hladká mouka, sůl, pepř celý, nůžky

Anna Kolomparová

PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze

Marie Jiroutová

Techniky

Zde bychom Vám rádi přiblížili techniky, které jsou vyučovány v samostatných kurzech. Ukázky tvorby lze spatřit na akcích, jichž se Spolek lidové tvorby účastní.

Batika vyvazovaná a sypaná

Dárkové tašky

Dekupáž

Drátované květiny

Drátování – ozdoby nádob, výrobky z drátů

Drhání – skutečné ruční tvorba, aneb uzlíky pro radost

Enkaustika

Frivolitky

Háčkování

Hedvábí s fólií lamitex – lampička, lampion

Kabelky z papíru

Kanzaschi kytičky

 Kašírování

Ketlování – ozdoby a šperky z korálků

Korálkové háčkování

Kraslice zdobené slámou

 Malba na hedvábí

Náramky shamballa

Ozdoby z filcu

Ošatky ze šustí

 Ozdoby ze slámy

Paličkování

Paspartování 

Patchwork 

Pedig

Pergamano – skoro krajka z pergamenu

Pletení z papíru – ekologicky čistá výtvarná technika

Plstění za mokra

 Práce s kůží

Quilling

Ruční papír – recyklace trochu jinak

Scrapbooking – papírové tvoření

Síťování – od starověkých výrobků k síťovce

 Skládání obalů z čajových sáčků

Slané těsto

Smaltované šperky bez pícky

Šité prstýnky z korálků

Šperky s hedvábím

Tiffany

Tisk na látku

Tkaní

Vánoční ozdoby z korálků

 Výroba růži – růže z listí, kukuřičného šustí, z obalů na vajíčka