Akce 2021

Níže najdete vypsané akce na kterých nás během tohoto roku můžete vidět

14. února 2021

MASOPUSTNÍ NEDĚLE NA ŠRÁMKOVĚ STATKU

Šrámkův statek v Pileticích od 1000 do 1600 hodin. Masopustní masky, ukázky lidových řemesel.

20. března 2021

VELIKONOČNÍ JARMARK V ADALBERTINU

Od 900 do 1600 hodin, den otevřených dveří (Červený salonek). Ukázky tradičního zdobení kraslic, Velikonoční zvyklosti, malování

perníčků, pečivo, pomlázky, paličkování

1. – 5. dubna 2021

VÝSTAVA KRASLIC A JARNÍCH ZVYKOSLOVNÝCH PŘEDMĚTŮ Šrámkův statek v Pileticích od 1000 do 1600 hodin. Ukázky zdobení kraslic a jiná lidová řemesla.

24. dubna 2021

STAVĚNÍ MÁJE

Šrámkův statek v Pileticích. Prezentace a ukázky lidové tvorby.

4. září 2021

SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY

Velké náměstí v Hradci Králové, od 900 do 1800 hodin. Členky   spolku předvedou lidovou tvorbu.

13. listopadu 2021

MARTINSKÉ TRHY

Od 900 do 1600 hodin, den otevřených dveří (Červený salonek), vánoční ozdoby z korálků, z papíru, zdobení perníčků, drátování, paličkování, výrobky z šustí a těsta.

4. prosince 2021

MALÝ ADVENT

Šrámkův statek v Pileticích od 1000 do 1600 hodin, ukázky lidových řemesel s vánoční tematikou.