Akce 2022

Níže najdete vypsané akce na kterých nás během tohoto roku můžete vidět

27.února 2022

MASOPUSTNÍ NEDĚLE NA ŠRÁMKOVĚ STATKU – Šrámkův statek v Pileticích od 10:00 do 16:00 hodin. Masopustní masky, ukázky lidových řemesel.

2. dubna 2022

VELIKONOČNÍ JARMARK V ADALBERTINU – Od 9:00 do 16:00 hodin, den otevřených dveří (Červený salonek). Ukázky tradičního zdobení kraslic, Velikonoční zvyklosti, malování perníčků, pečivo, pomlázky, paličkování.

14.-18. dubna 2022

VÝSTAVA KRASLIC A JARNÍCH ZVYKLOSLOVNÝCH PŘEDMĚTŮ – Šrámkův statek v Pileticích od 10:00 do 16:00. Ukázky zdobení kraslic a jiná lidová řemesla. Výstavka tradičního a netradičního zdobení kraslic dětmi ze Základní školy Pouchov.

30. dubna 2022

STAVNĚNÍ MÁJE – Šrámkův statek v Pileticích. Prezentace a ukázky lidové tvorby.

3. září 2022

SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY – Velké náměstí v Hradci Králové od 9:00 do 18:00. Členky spolku předvedou lidovou tvorbu.

12.istopadu 2022

MARTINSKÉ TRHY – Od 9:00 do 16:00, den otevřených dveří (Červený saonek), vánoční ozdoby z korálků, z papíru, zdobení perníčků, drátování, paličkování, výrobky z šustí a těsta.

3. prosince 2022

MALÝ ADVENT – Šrámkův statek v Pileticích od 10:00 do 16:00, ukázky lidových řemesel s vánoční tématikou.